HALL OF FAME

Top 10 Players in

ARENA MODE

HAWK_ICON

1. Poltergeist40 – 19 850

BRAD_ICON

2. SpideyKeiiti – 17 060

HAWK_ICON

3. NOBODY – 00 000

BRAD_ICON

4. NOBODY – 00 000

HAWK_ICON

5. NOBODY – 00 000

BRAD_ICON

6. NOBODY – 000 000

HAWK_ICON

7. NOBODY – 00 000

BRAD_ICON

8. NOBODY – 00 000

HAWK_ICON

9. NOBODY – 00 000

BRAD_ICON

10. NOBODY – 00 000

1. Poltergeist40 – 19 850

2. SpideyKeiiti – 17 060 

3. NOBODY – 00 000

4. NOBODY – 00 000

5. NOBODY – 00 000

6. NOBODY – 00 000

7. NOBODY – 00 000

8. NOBODY – 00 000

9. NOBODY – 00 000

10. NOBODY – 00 000

HOW TO SEND

Record your gameplay of ARENA MODE, upload it on any video server (youtube, vimeo etc.) and send as link to the video with your name/nickname at our mail info@bouncergames.com – we check if its really all legit (without cheats, extra credits etc.) and release your score in this table.

RULES!

1. Play only at one credit (do not press start when you died)

2. Play only for one player (you can pick up Brad or Hawk, at your discretion. But do not play at two players both at same time

3. Do not use any cheats

4. Do not use drugs 🙂

JAK POSLAT SCORE

Zaznamenejte Váš gameplay v ARENA MODE a nahrajte jej na nějaký video server (youtube, vimeo atd.) pošlete nám odkaz na toto video společně s vaším jménem/přezdívkou na info@bouncergames.com – my zkontrolujeme jestli je vše podle pravidel (bez cheatů, extra životů atd.) a pak zveřejníme vaše score na této nástěnce.

PRAVIDLA

1. Hrajte pouze na jeden kredit (nemačkejte tlačítko start pokud zemřete)

2. Hrajte pouze pro jednoho hráče (Můžete si vybrat jestli Hawka nebo Brada dle vašeho uvážení, ale nesmějí hrát dva najednou)

3. Nevyužívejte žádné cheaty

4. Neberte drogy 🙂