English

 

Summary about Head Hunters, how we are with the development at this moment.

GAMEPLAY

 • Currently the game has 2 playable characters and each one of them has 12 different attacks. (including throwing enemies, catching, knees, special attack, elbow attack and the others.)
 • 10 different types of normal enemies (each with 5 color palettes) and 7 different bosses (at the end of each level + 2 sub-bosses).
 • The game has a total of 5 stages with 12 different scenes.
 • You can collect 5 type of items (cake, chicken, life, money, ruby) and 3 weapons (knife, baseball bat and katana) in the game.

DESIGN

 • All levels and characters are originally drawn (and completed for this version of the game), there are no robbed textures or characters, or a mix of different games. Everything is purely my job.
 • This is an honest pixel-art 🙂

SOUNDTRACK

 • Head Hunters will have their own original soundtrack cared by Robert “RayN” Levay, who at the last minute agreed to help me.
 • He don’t hawe too much time, about 3 weeks before the release hee agreed to help me and he gives himself maximum and sends me real musical pearls.

PROGRAMMING

 • Character programming is 99% complete
 • Programming of bosses and enemies is 99% complete
 • Difficulty NORMAL: Backgrounds and enemy and object spacing is 90%
 • Difficulty EASY: Backgrounds and enemies and items are 0%
 • Difficulty HARD: Backgrounds and enemies and items are 0%
 • ULTRA HARD Difficulty: Backgrounds and enemies and items are 0%
 • BGM music and other sound effects is at 30%

Cutscenes in English

 • Translation 100%
 • Programming 45%

Cutscenes in Czech

 • Translation 100%
 • Programming 0%

Japanese Cutscenes

 • Translation 0%
 • Programming 0%

CONCLUSION

In fact, we only have a few last adjustments and then play until our fingers fall off 🙂

ČESKY

Shrnutí informací o hře Head Hunters, aneb jak jsme momentálně na tom.

GAMEPLAY

 • Aktuálně má hra 2hratelné postavy a každá z nich má 12 různých útoků. (včetně přehazování nepřátel, chytání, speciálního útoku, útoku za sebe a jiné.)
 • Deset druhů obyčejných nepřátel (z nichž má každý 5 barevných palet) a sedm odlišných bossů (na konci každého levelu + dva subbossové).
 • Hra má celkem 5 levelů které se odehrávají ve 12 scénách.
 • Ve hře se dá sebrat 5 různých předmětů (dort, kuře, život, peníze, rubín) a 3 zbraně (nůž, baseballová pálka a meč)

GRAFIKA

 • Všechny levely a postavy jsou originálně nakreslené (a pro tuto verzi hry kompletní), nejedná se o žádné vykradené textury nebo postavy a ani o mix různých her. Vše je čistě má práce.
 • Jedná se o poctivý pixel-art 🙂

SOUNDTRACK

 • Head Hunters budou mít svůj vlastní originální soundtrack, o který se stará mistr Robert “RayN” Levay, který na poslední chvíli souhlasil s tím, že mi pomůže.
 • Vzhledem k tomu že se o tom dozvěděl cca 3 týdny před vydáním hry ze sebe vydává maximum a posílá mi opravdové hudební perly.

PROGRAMOVÁNÍ

 • Programování postav je hotové na 99%
 • Programování bossů a nepřátel je hotové na 99%
 • Obtížnost NORMAL: Backgroundy a rozestavení nepřátel a předmětů je na 90%
 • Obtížnost EASY: Backgroundy a rozestavení nepřátel a předmětů je na 0%
 • Obtížnost HARD: Backgroundy a rozestavení nepřátel a předmětů je na 0%
 • Obtížnost ULTRA HARD: Backgroundy a rozestavení nepřátel a předmětů je na 0%
 • BGM music a jiné zvukové efekty 30%

Cutscény v Angličtině

 • Překlad 100%
 • Naprogramování 45%

Cutscény v Češtině

 • Překlad 100%
 • Naprogramování 0%

Cutscény v Japonštině

 • Překlad 0%
 • Naprogramování 0%

ZÁVĚR

Už nás vlastně čeká jen pár posledních úprav a pak hraní, dokud nám neupadnou prsty 🙂

Check out our social sites:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *